• Licencjonowane Ośrodki

NZOZ


Nasz Ośrodek zarejestrowany pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia-24" Ośrodek Psychoterapii jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000167652.

  • W ramach NZOZ "Terapia-24" funkcjonuje Ośrodek Leczenia Uzależnień w Kościerzynie.
  • W lutym 2015 roku uruchomiliśmy również drugi Ośrodek w ramach Centrum Psychoterapii, w Jastrzębiej Górze - Tupadłach, w którym poza stacjonarnym Oddziałem Leczenia Uzależnień mieści się także Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych oraz Poradnia Leczenia Uzależnień i Poradnia Psychologiczna. Poradnia przyjmuje pacjentów nieodpłatnie. 

KSIĘGA REJESTROWA
Nr księgi 000000167652

NZOZ