• Licencjonowane Ośrodki

Ośrodki leczące alkoholizm

Ośrodki leczące alkoholizm - baza ośrodków

Co warto wiedzieć ? 

Na naszej stronie znajdują się tylko te oœśrodki leczące alkoholizm które posiadają wpis do wpisu do Rejestru Podmiotów Leczniczych. Wpis ten jest istotny gdyż, gwarantuje on iż dany ośrodek leczący alkoholizm działa zgodnie z ustawą (art. 103 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej DZ.U. Nr 112 poz. 654 ze zm.). 

Polecamy ośrodki leczące alkoholizm: